34. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi 20-23 Ekim 2018


34. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi 20-23 Ekim 2018 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleşmiştir.

Katılım sayısı ve yüksek kalitedeki bilimsel içeriği ile ulusal ve uluslararası düzeyde önde gelen bilimsel kongrelerden biri olan Türk Kardiyoloji Kongresinin zengin içeriği, tüm katılımcıları doyurucu bir bilimsel program halinde sunulması amaçlanmıştır. Bu yıl daha da güçlenen kongre TTB tarafından kredilendirilmiştir.

Geçen yıl yoğun katılımın olduğu kongreye bu yıl da yurtdışından, Avrupa Kardiyoloji Derneği üye ülkeleri, komşu ülkeler, Balkanlar ve Türk Cumhuriyetlerinden doktorların katılımı olmuştur.

Bilimsel oturumlarda Türkiye’den ve dünyadan, konularında söz sahibi olan değerli konuşmacılar ve tartışmacılar yer almıştır. Uluslararası Dernekler ESC, EHRA, HFA ile ortak oturumlar programda yer almıştır. Ayrıca Rus Kardiyoloji Derneği, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği ve Türk Nöroloji Derneği ile de ortak oturumlar gerçekleştirilmiştir. Büyük önem verilen Genç Kardiyologlar grubuyla da ayrı oturumları düzenlenmiştir.

Kongre bünyesinde PENTA’nın koşulsuz katkılarıyla gerçekleştirilen ve tüm gün süren “Echocardiography for Trainees” kursunu, EACVI Heart Imaginers of Tomorrow ve TKD Kardiyak Görüntüleme Çalışma Grubu düzenlemiştir.

Türkiye’de ikinci defa düzenlenen kursta PENTA’nın temin ettiği 46 EPPC iş istasyonu üzerinde bütün katılımcılar, uluslarası konuşmacıların önceden yüklenmiş kendi vakarı üzerinde eş zamanlı uygulama yapma imkanı bulmuşlardır.

24 Kasım 2018 Haber&Etkinlik