Genel Bilgi
Cellvizio®100 Series
Kanseri görmenin en hızlı yolu!
Çünkü bir endoskop her yere gidebilir, fakat her şeyi gösteremez.
Çünkü bir mikroskop her şeyi gösterebilir, fakat her yere gidemez.
Cellvizio® ile, mikroskop endoskopun içinden geçer.
Buna endomikroskopi denir.
Teknik
Prob-tabanlı Konfokal Lazer Endomikroskopi (p-CLE), endoskopi esnasında hücrelerin in-vivo mikroskopik görüntülenmesini sağlar.
Sisteme ait prob, endoskopi, kolonoskopi, sistoskopi veya bronkoskopi cihazlarının aksesuar kanalından gönderilerek görüntülenmek istenilen dokuya ulaştırılır.
Probun hücreye dokunması ile birlikte gerçek zamanlı in-vivo histoloji ve sonsuz optik biyopsi yapılabilir.