Genel Bilgi
VenueTM, çok amaçlı ultrason sistemi olmasının yanı sıra hastalarınızı tıbbi şok durumunda yönetmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Ultrason, şok nedenini belirlemenize yardımcı olur. Ancak bir çok manuel adım ve yönergeler karmarışık olabilir. Yeni VenueTM, bu karmaşık adımları basitleştirir. Tıbbi şokta hastaları triyaj ederken hızlı kararlar almak için ihtiyaç duyduğunuz bilgileri sağlayan otomatik araçlar içerir.  

Çünkü; Şok, bir çok formu ile, dünyada önde gelen ölüm nedenlerinden biridir1.

Otomatik Şok Araçları – Hasta durumunun temel göstergeleri – kalp, akciğer IVC (inferior vena cava) – odaklanan otomatikleştirilmiş özelliklerdir. Şok sebebinin belirlenmesinde size yardımcı olan bilgileri sağlar.

Dokunmatik ekran basitliği ile enfeksiyon kontrolü ve sterilizasyonu kolaylaştırır.

1 References1 2015 WSD Fact Sheet, www.word-sepsis-day.org (2015).

Teknik
Otomatik B-line, akciğerdeki B-line sayısını gerçek zamanlı olarak sayar ve vurgular. Akciğer B-line skorlama aracı ile hastanın akciğer durumunu değerlendirmenize en kısa zamanda yardımcı olur.

Otomatik IVC aracı ile Inferior Vena Cava kollapsibilite indeksi gerçek zamanlı olarak ölçülür. IVC çapı değişikliği her solunum döngüsünde ölçülür ve görüntülenir.

Otomatik VTI aracı ile kardiyak output ve hız zaman integrali (VTI) tek bir adımda hesaplanır.

Buttonlu prob – Prob üzerinde çeşitli işlemleri destekleyen, kullanıcı tarafından konfigüre edilebilir buttonlar.

Klinik Bilgiler

  • Otomatik IVC

Venue Brochure