Genel Bilgi
Vivid™ E95 Ultra Versiyonu

Yapay Zeka Destekler, Siz Geliştirirsiniz.

Hastalarınızla her gün gerçekleştirdiğiniz hayati önem taşıyan uygulamalar Ultra Versiyonun ilham kaynağıdır. GE Healthcare Edison™ platformu tarafından desteklenen Yapay Zeka ve cSound™ görüntüleme mimarisinin olağanüstü işleme kapasitesi bu yeni inovasyonları güçlendiriyor.

VIVID ULTRA VERSİYONU DENEYİMİNE GÖZ ATIN

Teknik

Görüntüleme
Bir hasta, bir prob: Vivid™ E95 üzerindeki yeni tek problu erişkin 4D TTE çözümü, tamamen tek bir probla, ultra yüksek hacim oranlarında ödün vermeyen 2D, 4D, renkli ve Doppler görüntü kalitesi performansı ile mükemmel bir ergonomik iş akışı çözümü sağlamaktadır. Bu da, tek bir prob ile eksiksiz ve kapsamlı bir tanıya olanak sağlamakta ve probların değiştirilmesini önlemektedir, böylece muayene süresini kısaltmakta ve operatörde minimal kas gerilmesi ve zorlanması ile işiniz süresince hızlı bir şekilde hareket etmenize yardımcı olmaktadır.TCI ve ACE – Bu yeni 4Vc-D probu ile elde edilen 2D görüntüdeki uzaysal, zamansal ve kontrast çözünürlüğünü gözlemleyin.4Vc-D probu ile 4D renkli görüntüleme – Bu mitral kapak regürjitasyonunda 15 fps’de gösterildiği gibi tek atım alımında mükemmel uzaysal çözünürlük ile yüksek hacim oranları.

Kan Beneği Görüntüleme (BSI)  – Konvansiyonel renk akışının açı bağımlılığını ve örtüşme sorunlarını azaltan ve kan hücrelerinin gezinmelerini grafiksel olarak veren bu görüntüleme yöntemi, pediatri ve transözofageal ekoda (sadece 6VT-D) kullanılabilmektedir.

Sanal Apeks – Fazlı dizi problar, sektörün kenarlarındaki yapıların daha iyi görüntülenmesi için geniş bir görüş alanı sağlamaktadır.

Otomatik İşlev Görüntüleme (AFI)* – Sol ventrikül duvar hareketini, büyük bir parametre setini hesaplayarak, istirahat ve stres altındayken (AFI stres seçeneğiyle) değerlendirin ve ölçün.

 Yeni hafif 6Vc-D probu, neonatal hastalardan gençlere kadar çok sayıda pediatrik hasta için mükemmel 2D ve 4D görüntüleme sağlar.

4D Deformasyon*. Uzaysal benek izleme algoritmasına dayanarak hem global hem de bölgesel deformasyon değerlerini hesaplamaktadır. Bilgi, bir deformasyon hedef merkezinde sunulmaktadır.

Kantifikasyon
Bakım yolunu tanımlayın:
Vivid E95 ile ölçme, sadece bakan kişilerin sorunları değerlendirmesine ve yolda ilerlemesine yardımcı olmakla ilgilidir. İşinizi kolay ve verimli hale getirmek için eksiksiz bir sezgisel araç takımına güvenin. Sağ ve sol ventrikül duvar hareketlerini ve diğer temel fonksiyonları hızlı, doğru ve tam olarak ölçün.

 Miyokardiyal Çalışma* eko muayeneden hemen önce hareketsizken ölçülen sistolik kan basıncını ve ayrıca MV ve AV açılma ve kapanma zamanlarını hesaplayarak AFI (boyuna deformasyon) ile elde edilen sonuçlara dayanarak yeni ve daha az yük bağımlı parametreler sunmaktadır. Bu azaltılmış yük bağımlı parametreler, özellikle zaman içinde hastaların takibi için önemli olan daha doğru ve tekrarlanabilir sonuçlar sağlayabilmektedir.

4D Auto TVQ* – TTE veya TEE görüntülerini destekleyen bu paket, yarı otomatik olarak Triküspit kapak anatomisinin görüntülenmesine ve ölçülmesine yardımcı olmaktadır.

Triküspit kapağın üç boyutlu şekli ile hem dinamik hem statik ölçümlere hızlı ulaşım

Kullanımı kolay Vivid 4D kantifikasyon algoritmasını kullanır

Geçmişte alınmış görüntüler üzeirnde de analiz yapabilme imkanı sunmaktadır

4D Auto RVQ * – Bu paket, yarı otomatik, yüzey algılayıcı bir algoritma vasıtasıyla TTE görüntülerinde sağ ventrikülü görselleştirmeye ve ölçmeye yardımcı olmaktadır. Anında inceleme için hazır olan sonuçlarla, düzenli bir M&A menüsüne sorunsuz bir şekilde entegre edilmektedir.

İş Akışı
Muayenelerinizi kolaylaştırın:
CSound performansıyla Vivid E95, verimli ve sezgisel araçlarla 4D görüntülemeyi 2D görüntü kadar kolaylaştırmaktadır. Yüksek kaliteli ham veriler ve DICOM formatı, çözünürlük ve gri ölçek açısından tercihlerinize uymaktadır. Kullanıcı etkileşimini en aza indiren ve saklanan ayarlara hızlı erişim sağlayan otomatik araçlar sayesinde işiniz süresince sorunsuz bir şekilde hareket edebilirsiniz.
QuickApps aracı, mevcut canlı görüntünün geometrisini koruyarak, renk akışı veya kontrast parametrelerinize uymak için daha önce saklanan ayarlara anında erişim sağlayarak esneklik ve kolay iş akışı sağlamaktadır.

Kardiyak Otomatik Doppler – Kardiyak Auto Doppler, en az kullanıcı etkileşimi ile en yaygın parametreler için tüm kalp döngüleri üzerinden Doppler ölçümleri sağlamakta, ileri düzey çalışmalarda tutarlı sonuçları desteklemekte ve potansiyel olarak zaman tasarrufu sağlamaktadır.

4D Görüntüler 4 CH, 2 CH, APLAX, mitral kapak, septum ve aort kapağı gibi görüntüleri görüntülemek için “tek dokunuş” seçenekleri sunmaktadır. Hızlı bir hizalamadan sonra, tam hacim alma veri kümesini alır ve düğmeye dokunarak, istediğiniz görüntüyü anında sunmak için hacmi otomatik olarak kırpar

Girişimsel
Görüntüleme:
Ultra yüksek tek atım hacim oranları TEE prosedürleri büyürken, 4D görüntülemenin faydalarını verimlilikten ödün vermeden elde etmenin yollarını bulma ihtiyacı da büyümektedir.
CSound™ 2.0 tarafından etkinleştirilen Vmax *, görüntü kalitesinde herhangi bir kayıp olmadan tek atım alımında elde edilen ultra yüksek 4D hacim oranları sunmaktadır. EKG kapılı çok atım/ dikiş alımının giderilmesi, yüksek ve/veya düzensiz kalp ritmi olan olgularda yapıların ve fonksiyonların daha iyi bir şekilde gözden geçirilmesini sağlamakta, bu da girişimsel prosedür süresini potansiyel olarak azaltmakta ve hasta sonuçlarını iyileştirmektedir.

Vmax ile 4D TEE renkli görüntüleme –gözden geçirme için büyük hacimli boyutlardaki 4D renk hacim oranları, bu 10 fps’de elde edilen aort kapağı akışında gösterildiği gibi tek atım alımında elde edilmiştir.

HDlive™ ışık yayılmasını ve dağılmasını doku boyunca simüle eden gelişmiş bir görüntüleme yöntemidir.

FlexiZoom’un sezgisel kullanıcı arayüzü, ilgi yapılarının esnek, hızlı ve kolay görüntülenmesini sağlamaktadır.

Triplane (Üç Düzlemli) yüksek zamansal ve uzaysal çözünürlükle, aynı kalp atışından üç düzlemi görüntülemenizi sağlamaktadır

View-X* Vivid ekranınızda resim içinde resim olarak gerçek zamanda floroskopideki X-ray görüntüsünü görüntülemekte, böylece takım üyeleri arasındaki iletişimi kolaylaştırmaktadır.

Mikro TEE Çok Düzlemli Prob –Neonatal hastalarda (2.5 kg’a kadar) ve standart TEE’ye toleransı olmayan erişkinler için kompleks kalp rahatsızlıklarını net bir şekilde görüntülemektedir.

 

Kantifikasyon
Eksplorasyon kolaylaştırıldı
Vivid E95 ile kantifikasyon, bakan kişinin sorunları değerlendirme ve yolda ilerleme becerisini arttırmaktadır. İşinizi kolay ve verimli hale getirmek için eksiksiz bir sezgisel araç takımına güvenin.

  4D Auto MVQ* – TTE veya TEE görüntülerini destekleyen bu paket, yarı otomatik, yüzey algılayıcı bir algoritma vasıtasıyla mitral kapağın görüntülenmesine ve ölçülmesine yardımcı olmaktadır. 4D Auto AVQ* otomatik olarak segmentlere ayrılır, aort çıkış yolunu hizalar ve sayısallaştırır – TAVI / TAVR prosedürleri için cihaz boyutlandırma ve yönelimi için hayati önem taşımaktadır

Klinik Bilgiler

pdf Vivid E95 Brochure
pdf Myocardial_Work_whitepaper_v4
pdf 4D-Auto_MVQ_Whitepaper_v7
pdf 4D_Auto_RVQ_Whitepaper_v8
pdf Vivid-AI-WhitePaper-The Role of Artificial Intelligence in Streamlining Echocardiography Quantification
pdf CSOUND.pdf