Genel Bilgi
Departmanınızı teknoloji eğrisinin önüne geçirin

Vivid S60; tanısı konulmamış muayenelerin azaltılmasına yardımcı olarak kardiyovasküler ultrasonu yeni boyutlara ulaştıran taşınabilir, sağlam bir ultrason sistemidir.

Vivid ürün grubunun kanıtlanmış genişliği ve performansı ile cSound güçlü, yazılım temelli ışın oluşturucu ile görüntüyü yeniden yapılandıran platformu birleştirmek suretiyle, Vivid S60 ultrasonu tamamen yeni bir seviyeye taşımaktadır – mükemmel görüntü kalitesini kardiyak servislerde olduğu gibi ortak servislere de uygun bir fiyat ile taşımaktadır.

Birçok konvansiyonel tarayıcı ile karşılaştırıldığında, sistem daha fazla bilgiyi göz önüne çıkarıp, verimli ve güvenli tanıyı destekleyen birçok kantifikasyon aracına ve iş akış geliştirimine olanak sağlarken, çok geniş bir hasta yelpazesinde tutarlı verilere ulaşmaktadır.

Vivid S60’ın cSound performansı ile hasta bakımı seviyesi birçok yönden artmaktadır.

  • 2D’de mükemmel görselleştirme kalitesi, renk kalitesi ve Doppler
  • Mükemmel mekansal çözünürlük ve detay
  • LV’nin otomatik kantifikasyonu da dahil olmak üzere yeni imkanlar

Teknik
Berrak görüntüleme. Keskin görüntüler.

cSound’un gelişmiş, yazılım tabanlı yeniden görüntü yapılandırması ve grafikleriyle güçlendirilen olağanüstü 2D görüntü kalitesini tecrübe edin. Ayrıca, eko laboratuvarında değerlendirme ve teşhis için kalbin detaylı görüntülerini görüntüleyin.

Vivid S60 çok çeşitli hastalardan- tarama işlemini zorlaştıran vücut tiplerine ve koşullarına sahip olanlardan bile- ölçülebilir bilgiler sağlamaktadır. GE’nin yeni görüntüleme platformu XDclear prob teknolojisi ile probdaki her kanaldan veri yakalanmaktadır.

Sayısallaştırma

Vivid S60 ile yapılan sayısallaştırmanın tüm amacı uzmanların kardivasküler problemleri değerlendirmesine ve ele almasına yardımcı olmaktır. İşinizi desteklemek için eksiksiz basit, kullanımı kolay araçlar setine sahiptir.

Klinik Bilgiler

pdf Vivid S60.pdf
pdf CSOUND.pdf
pdf Vivid-S60N_Brochure_A4_EU