Genel Bilgi
Tarama:
Nereye bakmanız gerekiyorsa oraya bakın. Başparmakla kontrol edilebilen kullanıcı arayüzü sol ve sağ elini kullanan kullanıcılar için uygundur.

Kayıt:
Hasta kimlik tanıtıcısı olmadan hızlı bir ilk bakış yapın, görüntüleri cihaza kaydedin ve daha sonra isterseniz farklı saklama yerlerine aktarın.

Belge:
Vscan Extend, elde kullanılan ultrason görüntüleme cihazını hastanenizin kablosuz ağlarına ve DICOM® tabanlı dokümantasyon ve raporlama öğelerine sorunsuz bir şekilde entegre eder.Bir hasta kimlik tanıtıcısı belirleyin ve görüntüleri DICOM PACS’a veya paylaşılan ağ klasörlerine kablosuz olarak gönderin.

Danışma:
Tricefy™ ile bulut üzerinden paylaşılan görüntüleri kullanarak görüş alışverişi ve ikinci bir görüş sağlayın. Tricefy Uplink, GE Marketplace’te bulunan Vscan Extend uygulamalarından biridir.

Teknik
Verimli hasta etkileşimi
Vscan Extend cihazı yatış sırasında, vizitlerde, konsültasyon sırasında ya da taburcu sürecinde kardiyologların odaklı muayeneler yapmalarına, kompleks bir hasta yelpazesini hızlı bir şekilde değerlendirmelerine ve her hastanın etkileşimini verimli hale getirmelerine yardımcı olur.

Etkili tanı, triyaj ve hasta yönetimi
Vscan™ kanıtlanmış görüntüleme teknolojisini geliştiren yüksek kaliteli görüntüler ses tanılamasını ve triyajı destekler.
Dokümantasyon, hasta yönetimini etkileyen kararlar için gerekli olan kalite güvencesini sağlar.
Genel ve bölgesel duvar hareketini, miyokard kalınlığını, kalp odacığı boyutlarını, kapak fonksiyonunu, perikardiyal plevral efüzyonu ve akciğerlerdeki sıvı birikimini değerlendirmek için hızlı ve kliniksel olarak güvenilir bilgiler elde edin.

Düşük verimli sevkleri sınırlayın
Hastaları yüksek güven ile doğru tanısal teste veya tedaviye yönlendirin.
Anlamlı anormallikleri olmayan hastalarda eko muayenelerini azaltın ve bekleme sürelerinin azaltılmasına ve hastanede kalış sürelerinin kısaltılmasına yardımcı olun.

Klinik Bilgiler

pdf Vscan_Extend_CVUS
pdf Vscan-Extend-Brochure